Go to the page content Go to the menu

Demo av ny autonom inspeksjonsrobot

Et innovasjonsprosjekt i næringslivet (IPN) 


Tid: Torsdag 30. november kl. 11:00-15:00 inkl. lunsj
Sted: Skippergata 14, Dora 2 på Nyhavna i Trondheim

Hva er nytt:

  • Ny Eddy Current probeteknologi for sprekkdeteksjon
  • Autonom styring av inspeksjonsrobot

Field Proven Technology!

OceanTech har allerede utført oppdrag med denne teknologien i skvalpesonen offshore. Roboten samler inn driftskritiske data for å avdekke sprekkdannelser i knutepunktene på stålstrukturen.

Agenda:

11:00 - 11:15: Mingling
11:15 - 11:45: OceanTech bakgrunn og prosjektportefølje
11:45 - 12:30: Lunsj
12:30 - 13:30: Fremvisning av OceanTech skvalpesone teknologi i Dora
13:30 - 15:00: Bakgrunn for utviklingsprosjektet ANDWIS og demo av autonom inspeksjonsrobot

Vi ønsker deg og dine kollegaer velkommen.

Påmelding: havard.hagen@oceantech.no innen 13. november.